Curs Visió binocular avançada: teoria i pràctica

Curs Visió binocular avançada: teoria i pràctica

Curs Visió binocular avançada: teoria i pràctica

Data del Curs del 9 al 17 de Juliol 2021

Modalitat: Semipresencial

Amb la matriculació d’aquest curs, les persones garanteixen i responen de l'exactitud, veracitat i autenticitat de les informacions i dades que comuniquin a aquesta Universitat. Qualsevol perjudici que es produeixi a causa de la manifestació inexacta o falsa de les dades, serà responsabilitat exclusiva dels estudiants matriculats/des.

 

Description

Curs Visió binocular avançada: teoria i pràctica

Data del Curs del 9 al 17 de Juliol 2021

Modalitat: Semipresencial

Amb la matriculació d’aquest curs, les persones garanteixen i responen de l'exactitud, veracitat i autenticitat de les informacions i dades que comuniquin a aquesta Universitat. Qualsevol perjudici que es produeixi a causa de la manifestació inexacta o falsa de les dades, serà responsabilitat exclusiva dels estudiants matriculats/des.